دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

هدف ما دانشکده دندانپزشکی در قبرس شمالی است که در وهله اول در دانشکده دندان پزشکی دیگر با شما در مدت کوتاهی حل و فصل. در سال تحصیلی 2018-2019 شما دعوت به دانشکده که شناخت نهاد آموزش عالی در سراسر ترکیه دریافت کرده است و آموزش دندانپزشکی صالح و کافی در زمینه های ملی و بین المللی ارائه می کنند.

دانشکده دندانپزشکی

برنامه ها

دانشکده دندانپزشکی

همه عکس ها

دانشکده دندانپزشکی

گالری ویدئو