Birimler

Uluslararası Ofis

Uluslararası Ofis, uluslararası üniversitelerde en can alıcı birimlerden birisidir. Uluslararası öğrenci edinimi, 3. ülkelerden öğrencilerin üniversiteyi tercih etmesi için doğru planlamalar yapar, ikna edici programları tasarlar. 

Günümüzde küreselleşen dünyada, yükseköğretim giderek ülkelere özgü olmaktan çıkarak küresel bir olgu haline gelmektedir. Dolayısıyla uluslar arası rekabete açık bir eğitim pazarı oluşmuştur. Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Uluslararası Ofisi, öncelikli olarak öğrencilerimizin memnuniyetini ve kültürel uyumunu soruncuzca sağlamayı hedefler. 

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi’nin hem Arap coğrafyasında hem de Avrupa ülkelerinde tanıtımını yapan Uluslararası Ofis, ayrıca Uluslararası Sertifika Programları’na başvurarak üniversitenin küresel düzeyde tanınmasında temel ve etkili bir rol oynar. 

KKTC’de halen yaklaşık olarak 116 ülkeden 50 binin üzerinde 3. ülke uyruklu öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin özellikle KKTC’yi tercih etmelerinde; KKTC’nin güvenli bir ülke olması, eğitim kalitesi ve KKTC’de eğitim görenlerin tavsiyeleri etkili olmaktadır.

 

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Uluslararası Ofisi

Uluslararası ülkelerde tanıtım çalışmaları yaparak öğrencilerin üniversitemize katılımının sağlanması,

Uluslararası organizasyonların desteği ile mevcut imkanlarımızı uluslararası kaynaklardan en güzel şekilde yararlanarak, yurtdışı eğitim, araştırma ve kültür programlarına katılacak öğretim elemanı ve öğrencilerimize yardımcı olmak için gerekli düzenlemelerin yapılması, 

Uluslararası üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim, araştırma ve konaklama başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemelerin ve hazırlıkların yapılması; çok kültürlü atmosferin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenmesi,

Uluslararası proje, program, seminer ve benzeri etkinlikleri üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanları başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza ve ortak çalışma yaptığımız paydaşlarımıza duyurulması, tanıtılması, katılımlarına teşvik edici sistemlerin geliştirilmesi.

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi
Sakarya Mah. Kurtuluş Sokak No:21/A Gazimağusa - KKTC Posta Kodu: 99450

   
   

daha fazla bilgi için: www.adakent.edu.tr

Öğrenci işleri

intl@adakent.edu.tr 

ogrenciisleri@adakent.edu.tr 

0 392 444 39 90
0 548 829 88 88