درباره Ada Kent

باشگاه دانشجویی

باشگاه های علمی

باشگاه فیزیوتراپی 
باشگاه پارامدریک PDR باشگاه 
باشگاه انگلیسی 
باشگاه کسب و کار

باشگاه ورزشی

پیاده روی باشگاه 
ورزشکاری 
فوتبال 
هندبال 
بسکتبال 
والیبال 
اسکوبا غواصی 
دارت 
پینگ پونگ

باشگاه دانشجویی

باشگاه اندیشه آتاتورک 
باشگاه فوتبال دوستداران 
باشگاه رباتیک 
راک باشگاه

باشگاههای هنری

باشگاه موسیقی 
باشگاه عکاسی 
باشگاه رقص پاپ 
باشگاه عکس 
سینما باشگاه 
باشگاه درام