Yönetim Kurulu

Rektör / Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fuat BAYRAM

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Ezher Hamza DAYISOYLU

Sağlık Bilimleri Dekanı

Prof. Dr. Nail KIR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

Doç. Dr. Oytun SÖZÜDOĞRU

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili

Yrd. Doç. Dr. Mehtap Köse ULUKÖK

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.