Mütevelli Heyeti

Talip Emiroğlu

Kurucu / Mütevelli Heyet Başkanı

Hasan Turan

Üye

Prof. Dr. İsmail Güleç

Üye

Yard. Doç. Dr. Fahri Solak

Üye

Prof. Dr. Süleyman Berk

Üye

Ahmet Dokumacı

Üye

Sami Çakmak

Üye

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.