Mütevelli Heyeti

Talip Emiroğlu

Kurucu / Mütevelli Heyet Başkanı

Hasan Turan

Üye

Prof. Dr. İsmail Güleç

Üye

Yard. Doç. Dr. Fahri Solak

Üye

Prof. Dr. Süleyman Berk

Üye

Ahmet Dokumacı

Üye

Sami Çakmak

Üye

Ömer Balıbey

Üye

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.