Soru Sor

Kıbrıs'taki Diğer Üniversitelerden Farkı Nedir?

Teknoloji alanında gelişmelerin eğitim ortamlarına da yansıması ile pek çok yeni eğitim yöntem ve tekniği kullanımı imkânı doğmuştur. Mobil iletişim kanallarının yaygınlaşması, ders dışındaki zamanı da derse hazırlanma ve değerlendirme gibi önemli öğretim süreçlerini gerçekleştirebilmeyi mümkün kılmaktadır.

Son yıllarda dile getirilmeye başlanan bir öğrenme yaklaşımı olan Flipped Classroom modelinde teorik bilgi öğretimi; akademisyenler tarafından hazırlanan ders videoları ve makaleler, Excel dosyaları, PDFler, görseller, resimler ve PowerPoint slaytları gibi materyaller yardımıyla gerçekleştirilir. Böylece 21. Yüzyılın gelişmiş insanının sahip olması gereken daha üst düzey düşünme becerileri olan; bilginin transferi, grupla öğrenme gibi etkinlikler sınıf içerisinde erçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde grupla öğrenim alanı Flipped öğrenme ortamına dönüşmektedir. Bu olgu, öğrencilerin kavramları yaratıcı bir şekilde, konuyla bütünleştirecekleri bir ortam oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ders saatinde akademisyenler ve öğrenciler daha hazırlıklı, yoğun veuygulamaya dönük bir ders yapma imkânı bulmaktadır.

Ada Kent Üniversitesi olarak Flipped Classroom yöntemine uygun sınıf dizaynlarımızı bu anlayış ile bütünleştirerek değişken, içeriğe ve yönteme göre farklılaştırılabilen bir yaklaşımla Flex Sınıflar olarak tasarladık. Bu şekilde modern çağın düşünme ve bilgiyi kullanma biçimleri ile öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim vermeyi sağlıyoruz.

Öğrencilere Hem Okuma Hem Çalışma İmkanı
Ada Kent Üniversitesi, uygulama ağırlıklı eğitim anlayışının yanı sıra, istekli olan öğrencilerine kampüs imkânları çerçevesinde çalışma fırsatları sunarak kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. İstekli olan öğrenciler,Kariyer Merkezi ile iletişime geçerek çalışma olanaklarını araştırabilirler.

Burs Veriyor musunuz?

Üniversitemizde başarıya sportif ve sanatsal faaliyetlerdeki başarılara çeşitli oranlarda burs verilmektedir.

Kayıt Şartları Nedir?

Başvuran öğrenci, orta seviye bir okuldan tatmin edici düzeyde mezun olduğunu gösteren bir Lise diploması veya ara öğrenim belgesinin tasdikli bir suretini ve üniversiteye sunulacak şekilde transkript veya detaylı not çizelgeleri gibi diğer ilgili tasdikli belgeleri teslim etmelidir.

1. Lisans programlarına başvuru
Lisans programlarına başvuru yılda iki kere yapılmaktadır.

2. Lisans Programları için Kabul Edilen Lise Belgeleri
Lise Diploması, Yüksek Ortaokul Belgesi, Yüksek Ortaöğretim Genel Belgeleri (GCSE),
Yüksek Ortaöğretim Belgesi, Yüksek Ortaöğretim/ Ortaokul / Lise/ Kıdemli Lise
Ayrılma Belgesi, Onay Belgesi, Ortaöğretim Belgesi, Kıdemli Okul Sertifikası,
Mezuniyet Sınav Belgesi, SAT, WAEC, WASSCE, NECO, JAMB, BAKALORYA.
Not: 12. Sınıf ilgili ülkelerde tamamlanmış olmalıdır.

3. Transfer Öğrenci Başvuruları veya Önlisans Mezunları
Önlisans mezunu öğrenciler veya ulusal diplomaları bulunan öğrenciler, Adakent Üniversitesi’nin lisans programlarına transfer öğrenci olarak başvuru yapabilir.
Atakent Üniversitesi’ne transfer başvurularının gereklilikleri şu şekildedir:
• Transfer başvuruları ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci dönemde yapılmalıdır. Önlisans veya ulusal diploma sahipleri genelde beşinci sınıftan başlamaktadır.
• Öğrenci, üniversiteden atılmamış olmalıdır.
• Gerekli olan bütün modüller önceki sınıflarda tamamlanmış olmalıdır.
• Öğrencinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 veya eşdeğeri olmalıdır.

4. İngilizce yeterlilik gereği
İngilizce ikinci dili olan tüm aday öğrenciler, Üniversitenin İngilizce yeterlilik sınavını geçmek veya İngilizce yeterliliklerini gösteren belgeler sunmakla yükümlüdür.

Farklı Bir Sorum Var

En geç yarım saat içinde cevap alabileceğiniz bir sistem ile üniversitemiz hakkında bilgi edinebilir , merak ettiklerinizi sorabilirsiniz .

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.