Yabancı Diller Yüksekokulu

 • ercantekin
 • -
 • 22.6.2017

 

 

 

Ada kent logo son-02

Ada KENT Üniversitesi

2017-2018 Akademik Yıl

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

Kurallar ve Düzenlemeler

El Kitabı

 

 

 

 

 Giriş

El Kitabının Amacı

Bu el kitabı Ada KENT Üniversitesi’nin misyonu, felsefesi, temel ilkeleri ve uygulamaları hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Bu el kitabını dikkatle okumanızı ve aklınıza takılan herhangi bir durumda rehber olarak kullanmanızı rica ederiz. Bunun yanında,  Ada KENT Üniversitesi’nde öğrenci olma kararınızı güçlendirmesini temenni ederiz. Gerektiği takdirde bu el kitabı, gözden geçirilerek güncellenecektir.

İçindekiler

 1. İletişim Bilgileri ve Adres

2. Açıklama

3. Misyon ve Vizyon

4. Amaç ve Hedefler

5. İngilizce Hazırlık Okulu’nun güçlü yönleri

6. Akademik Personel

7. İngilizce Yeterlik Sınavı ve Yerleştirme Sınavı

8. Başarı ve Değerlendirme

9. Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

10. İngilizce Hazırlık Okulu Planı

a. Program Tanıtımı

b. Materyaller

c. Öğrenci sayısı

1.   İletişim Bilgileri ve Adres

      AKÜ Hazırlık Okulu

      Karakol Mh. Eşref Bitlis Cd. 53 numara

      Gazimağusa KKTC

      İletişim bilgileri

      Okul Telefon Numarası 0392 365 3990

      Okul Faks Hattı 0392 365 3994

      Okul Web Sayfası www.adakentuniversitesi.com

      Okul E-Posta Adresi info@adakentuniversitesi.com

 

 1. Açıklama

Ada KENT Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencileri eğitim dili İngilizce olan ön lisans veya yüksek lisans programlarına hazırlamak için tasarlanmıştır. İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencilere üniversitede eğitim alabilmenin gerektirdiği çalışma becerilerini ve İngilizce dil yeterlik düzeylerini kazanmalarına yardımcı olarak, onlara uluslararası bir sınıfta okumaları için gerekli akademik becerileri kazandırıp, İngilizce seviyelerini öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. Öğrencilere; eleştirel düşünme, tartışabilme, ekip çalışması, proje hazırlama gibi imkanların yanı sıra bilişim ve iletişim teknolojileri araçlarının kullanımı ve daha birçok olanak sağlar. 25 saat haftada ders yapılmakta ve öğrencilere fayda sağlayabilmek adına dersler küçük gruplar halinde gerçekleşmektedir.

 

 

 1. Vizyon ve Misyon

Vizyon

Üniversitenin vizyonu, eğitimde en üst kaliteyi sunarak, en yeni eğitim ekipmanlarını ve materyallerini kullanarak, öğrencilerin eğitim olanaklarını geliştirmek ve öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak, ayrıca dil becerilerini başarıyla kullanmalarını sağlamaktır.

 

   Misyon

İngilizce Hazırlık Okulu'nun misyonu, öğrencilere dilbilimsel altyapı kazandırarak öğrencilerin bölümlerinde İngilizce dili kullanımda sorun yaşamamalarını sağlamak ve üniversite kavramı ile disiplinini onlara kazandırmaktır.

 

 1. Amaçlar ve Hedefler

Öğrencilerin dil becerilerinin tamamını etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak ve onların dilbilimsel bilgilerini geliştirmek.

• Öğrencilerin dil becerilerini ve bilgilerini geliştirerek bölümlerdeki tüm çalışmalarla başa çıkabilmelerini sağlamak.

• Uluslararası standartlara uygun dil eğitimi vererek, eğitim kalitesini yükseltmek ve dil sınıflarındaki öğrenci sayısını azaltarak eğitiminin en etkin biçimde gerçekleşmesini sağlamak.

• Öğrencilere, dil öğrenme sürecinde ihtiyaç duydukları tüm materyalleri, imkanları ve rehberliği sunmak.

     • Öğrencilere dil becerilerinin geliştirilmesi için verilecek temel düzey dil eğitiminin yanısıra, orta dil seviyesine gelen öğrencilere kayıtlı oldukları lisans programları ile ilgili başlangıç derslerini sunmak.

 

 1. IHO’nun Güçlü Yanları

• Öğretmenler ve öğrenciler için yeterli materyal bulunmaktadır.

• Yönetim, öğretmenler ve öğrenciler arasında; saygı ve samimiyete dayalı güçlü bağ kurulmuştur.

• Takım ruhu en üst seviyededir ve böylece; tüm çalışmalar etkili ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

• Dil becerileri, özellikle derslerdeki ihtiyaca uygun olarak öğretilir ve her biri ayrı ayrı öğretmenler tarafından öğretilir.

• Öğretmenlere ve öğrencilere, ders saatleri dışında ek hizmet sunulmaktadır.

• Okul süresince her öğrencinin ilerlemesi dikkatle takip edilir.

• Öğrenim ortamı rahat, dostça ve sıcaktır.

 1. Akademik Kadro   (2016-2017)

Tuncer Hasan Tuncergil                                                                                                      

AKÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü

Osman Elkovan                                                                                                                                               

 AKÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Koordinatörü

Nilüfer Kasraeifard                                                                                                                                              

Okutman

Gizem Allahkerim

Okutman

 

 1. İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı

     Öğrencilerin AKÜ İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı’dan, 60 puan geçer not almaları gerekmektedir. Ancak, daha önce TOEFL IBT'de en az 68, TOEFL CBT'de 190, TOEFL PBT'de 520 ve IELTS Akademik ’de 5.5 puan alan öğrenciler, yeterlilik sınavından muaf tutulur. Bu test puanları iki yıl geçerlidir. Yeterlik sınavını alamayan ya da başaramayan öğrenciler, Seviye Tespit-Sınavına girmelidirler. Daha sonra, bu sınavın sonucuna göre, seviyelerine uygun İngilizce Hazırlık Okulu sınıflarına yerleştirilirler. Hazırlık programını tamamlayan öğrenciler, yerleştikleri lisans ve ya lisansüstü eğitim programlarına devam ederler.

 

 1. Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin not ortalamaları; haftalık, aylık, dönem sonu sınavları, katılım ve portfolyoları üzerinden hesaplanır. Bu ortalama; genel toplam notun % 30'unu oluşturmaktadır. Akademik yıl sonunda yapılan final sınavı ise toplam notun% 70'ini oluşturur. Geçme notu 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir. Başarısız olan öğrenciler yaz okuluna devam etmektedir. Yaz okulunda başarısız olan öğrenciler ise yeni akademik yılın başında yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim ücretini ödemeleri şartıyla yeniden eğitim alabilirler. Bu tekrar sonucunda; İngilizce Hazırlık Okulunu geçemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

 1. Değerlendirme Sistemi

Öğrenciler her seviye kurunda 100 üzerinden derecelendirilir; yüzdelikler aşağıdaki gibidir;

% 50 Seviye Tamamlama Sınavı

% 10 Konuşma Sınavı

% 10 Devam, Ödev ve Sınıf içi katılım

15% Quiz

5% Okuma Kitaplarının Değerlendirilmesi

% 10 Portfolyo

 1. İngilizce Hazırlık Okulu Planı

 

 1. Giriş

 

 • UCI eğitim dili İngilizcedir. Eylül ayında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan tüm öğrenciler, üniversite birinci sınıftan derslerine başlar. İngilizce seviyesi yeterlilik seviyesinin altında olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederler ve böylece lisans bölümleri için gerekli dil eğitimlerini alırlar. Bu amaca ulaşmak için, okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya ağırlık veren iki dönemlik yoğun bir program yürütülür.
 • Öğrenciler İngilizce seviyelerine göre dört gruba yerleştirilir ve bir akademik yıl boyunca haftada 25 ders saati eğitim alırlar. Birinci sınıf öğrencisi olmak için belirli bir seviyede yıllık başarının dışında, yıl sonunda İngilizce Yeterlik Sınavında da başarılı olmak gereklidir.
 • İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine bireysel çalışma olanakları da sunmaktadır. Bilgisayar ve görsel-işitsel imkânlarıyla, İHO binasında bulunan Bireysel-Çalışma Merkezi, profesyonellerin sunduğu çeşitli çalışmalarla dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bunlara ek olarak, öğrencilere internet üzerinden hizmetler de sunulmakta ve böylelikle sınıf dışında çeşitli eğitim olanakları sunulmaktadır.

 

 1. Materyaller
 • Tüm dersliklerde akıllı tahta ve bireysel çalışmak için dil laboratuvarları vardır.

 

 1. Öğrenci Sayıları
 • Her sınıfta ideal sayı olarak belirlenen 18-20 öğrenci vardır.

 

 1.  Katılım

Hazırlık okulunda öğrenim süresi bir yıldır. Komite tarafından belirlenen haftalık ders saati 25’tir ve daha az olamaz. Final sınavına girebilmek için derslerin% 80'ine devam zorunluluğu vardır. Geçerli bahanesi olmayan her öğrencinin devam koşulunu yerine getirmemesi durumunda öğrenci başarısız sayılır.