SKS

HAKKIMIZDA

Sağlık, Kültür ve Spor Birimi hem öğrencilerin hem de personelin beden ve ruh sağlığını korumak, tedavi hizmetlerini yapmak, dinlenme, çalışma ve ilgi alanlarını belirleyip ona göre boş zamanlarını değerlendirmek için yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, bedensel ve ruhsal sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek geliştirmek, birlikte disiplinli ve düzenli çalışırken eğlenme ve dinlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Birimi öğrencilerin alanlarına ve becerilerine dayalı sosyal kültürel ve sportif çalışmalara katılımlarını sağlamak, öğrencilerimizin sağlık, psikolojik danışmanlık gibi temel gereksinimlerini karşılayarak ruhsal, fiziksel ve kültürel gelişimlerine de katkı bulunmakla birlikte beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarında karşılanmasını sağlamaktadır.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarına rehberlik etmek, katılımlarını sağlamak Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüplerinin gerçekleştireceği etkinliklere destek vermek, Üniversite içinde, dışında kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve ayrıca üniversiteler arası sportif etkinliklere katılmak Sağlık Kültür ve Spor Biriminin başlıca amaçları arasında yer almaktadır.

SKS Birimi, öğrencilerin dilek, istek ve önerilerini Üniversite Yönetimine ileterek bir köprü görevi de görmektedir.

Personel

Oğuzhan Çakmak
SKS Birim Sorumlusu
oguzhancakmak@adakent.edu.tr

Hazal Dinçyürek
Psikolojik Danışman
hazal.dincyurek@adakent.edu.tr

KÜLTÜR

Ada KENT Üniversitesinde öğrencilerin ilgi alanlarına ve becerilerine dayalı danışmanlığını akademisyenlerin yürüttüğü Öğrenci Kulüpleri mevcuttur. Sanat, kültür, sosyal sorumluluk ve sportif amaçlı kurulan Öğrenci Kulüpleri, Üniversite iklimini verimli ve üretken kılmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri Sağlık, Kültür ve Spor Birimine bağlı ve akademisyenler destekli çeşitli panel, konferans, seminer, söyleşi, dinleti, gösterileri, sergi, fuar vb. faaliyetler gerçekleştirmekte ve bunun yanında diğer Üniversite ve MYO Kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler ile iş birliği halinde faaliyetler yürütmektedir.

Kulüplerimiz Üniversitemizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ada KENT Üniversitesi Öğrenci Kulüplerine gereken desteği sağlamakta, çalışmalarına tam destek vermektedir. Merkezi bir konumda yer alan Üniversitemiz; kültür merkezi, tiyatro, sinema, sanat merkezlerine yakınlığı ile öğrencilerin sanat, kültür ve sosyal faaliyetlere katılımını kolaylaştırmakta, entelektüel birikim oluşturmalarına destek vermektedir.

Öğrenci Konseyi
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğrenci Kulüpleri
Basın Yayın Kulübü
Dayanışma ve Sosyal Sorumluluk Kulübü
Doğal Yaşamı Koruma ve Çevre Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Gezi ve Etkinlik Kulübü
Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Kulübü
Müzik Kulübü
Münazara Kulübü
Sağlık Kulübü
Spor Kulübü
Tiyatro Kulübü
Türk Tarihi ve Fikir Kulübü

Kulüp Üyelik Formu


Gönder
SPOR

Öğrencilerimizin ile birlikte akademik ve idari personeli spor yapmaya teşvik ve rehberlik etmek, üniversite içinde ve dışında faaliyetler düzenlemek ve duyurularını yapmak, Kamu kuruluşları ve Özel kuruluşlar işe işbirliği gerçekleştirilerek sportif faaliyetler düzenlemektir.

Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan takımlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu/ Özel ve Kamu kurumları tarafından organize edilen sportif faaliyetlere katılımlarını sağlamaktadır. Spor tesisleri yaptırılması, öğrencilerimizin uzman antrenörlerle bilinçli bir şekilde spor yapmalarını ve sporu tüm yaşamlarında bir disipline dönüştürmek amaçlanmaktadır.

SAĞLIK

Öğrencilerimizin ve personelimizim beden ve akıl sağlığı konularında danışma ve rehberlik gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi olmakla beraber aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapılabileceği bir merkezdir.

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.