Uluslararası Ofis

Uluslararası Ofis, uluslararası üniversitelerde en can alıcı birimlerden birisidir. Uluslararası öğrenci edinimi, 3. ülkelerden öğrencilerin üniversiteyi tercih etmesi için doğru planlamalar yapar, ikna edici programları tasarlar.

Günümüzde küreselleşen dünyada, yükseköğretim giderek ülkelere özgü olmaktan çıkarak küresel bir olgu haline gelmektedir. Dolayısıyla uluslararası rekabete açık bir eğitim pazarı oluşmuştur. Ada Kent Uluslararası Ofis olarak öncelikli olarak öğrencilerimizin memnuniyetini ve kültürel uyumunu soruncuzca sağlamaktır.

Ada Kent Üniversitesi’nin hem Arap coğrafyasında hem de Avrupa ülkelerinde tanıtımını yapan Uluslararası Ofis, ayrıca Uluslararası Sertifika Programları’na başvurarak üniversitenin küresel düzeyde tanınmasında temel ve etkili bir rol oynar.

KKTC’de halen yaklaşık olarak 116 ülkeden 50 binin üzerinde 3. ülke uyruklu öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin özellikle KKTC’yi tercih etmelerinde; KKTC’nin güvenli bir ülke olması, eğitim kalitesi ve KKTC’de eğitim görenlerin tavsiyeleri etkili olmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

Ada Kent Üniversitesi’nin uluslararası tanıtımını yaparak öğrencilerin üniversitemize katılımını sağlamak,

Uluslararası organizasyonların desteği ile mevcut imkanlarımızı uluslararası kaynaklardan en güzel şekilde yararlanarak, yurtdışı eğitim, araştırma ve kültür programlarına katılacak öğretim elemanı ve öğrencilerimize yardımcı olmak için gerekli düzenlemeleri yapmak,

Uluslararası üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim, araştırma ve konaklama başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri ve hazırlıkları yapmak; çok kültürlü atmosferi geliştirmek için etkinlikler düzenlemek,

Uluslararası proje, program, seminer ve benzeri etkinlikleri üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanları başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza ve ortak çalışma yaptığımız paydaşlarımıza duyurmak, tanıtmak, katılımı teşvik edici sistemler geliştirmek.

Ada Kent Üniversitesi

Sakarya Mah. Kurtuluş Sokak No:21/A Gazimağusa - KKTC Posta Kodu: 99450

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.