Sürekli Eğitim Merkezi

Ada Kent Üniversitesi'nde önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilen, yaşam boyu öğrenim anlayışla ve Avrupa standartlarına uygun olarak çeşitli sertifika eğitim programları düzenlemektedir. SEM, eğitim verirken, teorik ve uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktadır.

MİSYON

Sektörde insan niteliğine dair sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip çağın gerekleriyle yaşadığımız toplumun koşullarını bütünleştirerek, bireyler, kurumlar ve toplumumuz için yüksek değerler teşkil eden kaliteli eğitimler vermek.

Bireyi, kendini gerçekleştirebilmesi; nitelikli bir meslek sahibi olabilmesi, mesleğinin bütün gerekliliklerini yerine getirebilmesi, çağa daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi, insan ilişkilerinde daha başarılı olabilmesi adına teşvik etmek ve bireyin, bunu bir yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak.

VİZYON

Merkezimiz, sürekli değişime açık, çağın gerekliliklerini takip eden, toplumsal sorumluluk bilinci ile önce Kuzey Kıbrıs ve Türkiye daha sonra tüm Avrupa insanına yararlı olmayı hedefleyen güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olmak.

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.