Türkiye Maarif Vakfı İş Birliği

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı ortaklığı

Eğitim alanında çok boyutlu özgün çözümler geliştirmek ve dünya genelinde büyük bir eğitim hamlesi başlatmak amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Maarif Vakfı ile kendini kanıtlamış akademik kadrosu ve uygulamalı bilimlerde öncü rol oynayan Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi iş ortaklığı yapıyor. Bu ortaklık, sosyal, kültürel, ekonomik alanda barışın ve etik değerlerin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, dünyada büyük bir milli eğitim hamlesi başlatmak amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı, bilindiği gibi, Türkiye dışındaki ülkelerde eğitim faaliyeti yürütmektedir. Türkiye Maarif Vakfı, bilindiği gibi, Türkiye dışındaki ülkelerde eğitim faaliyeti yürütmektedir. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu tarafından Ankara’da imzalanan protokolde, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, önce Kıbrıs’ta sonra da diğer dünya ülkelerinde Türkiye Maarif Vakfı’nın yükseköğretimdeki hedefleri doğrultusunda hizmet verecektir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde ana, ilk, ortaokul ve lise olmak üzere 100’ün üzerinde okulu bulunan Türkiye Maarif Vakfı, bu okullaşma hamlesini hızlı ve başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Dünyadaki bu büyük eğitim hamlesinin yükseköğrenim ayağındaki ilk örneği olan Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, vakfın öğretmen ve teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim hizmetleri verecektir. Ayrıca, vakfın yurtdışındaki okullarından mezun olan öğrencilerine de Kıbrıs’ta yükseköğretim kademesinde okuma fırsatı sağlanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteği ile yürütülen bu küresel eğitim hamlesinin bir parçası olan Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, bu sorumlulukla Türkiye, KKTC ve tüm dünya ülkesi gençlerine eğitim hizmeti vermektedir.

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.