Ada KENT Öyküsü

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ

Ada Kent Üniversitesi, merkezi İstanbul’da bulunan Avrupa Eğitim Grubu’nun 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurduğu eğitim yatırımıdır. İstanbul’daki okul öncesi-ilköğretim-ortaöğretim ve yükseköğretim birikimlerinin zirvesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmesine önemli katkılar sağlayan Ada Kent Üniversitesi, yerleşkesinin bulunduğu Gazimağusa’da sivil toplum kuruluşları, özel ve resmi kurumlarla güçlü bir işbirliği içine girerek kısa zamanda kentin eğitim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

Ada Kent Üniversitesi, Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden öğretim üyelerinden oluşan seçkin akademik kadrosuyla; 7 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu ile toplamda 29 lisans ve önlisans programıyla yaklaşık 2 yıldır uluslararası düzeyde eğitime devam etmektedir.

Gerçek anlamda bir “Kent Üniversitesi” olarak öğrencilerin, yaşadıkları toplum ve dünya ile bütünleşmelerine, iletişimi güçlü, sosyal bağları kuvvetli, değerli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. Ada Kent Üniversitesi, “üniversite adası” KKTC’de farklı kültürlerdeki öğrencileri bir araya getirip, ortak kültür oluşturabilecekleri bir platform olmayı hedeflemektedir.

KENT STATE ÜNİVERSİTESİ

Avrupa Eğitim Grubu, uluslararası vizyona sahip olan bir kurumdur. Bu anlamda gerek eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, gerekse öğrencilerin yurtdışı eğitime hazırlanmaları adına başarılı çalışmalar yürütmektedir.

2001 yılında Avrupa Eğitim Grubu’nun bağlı olduğu Avrupa Eğitim Vakfı ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio Eyaleti’ndeki Kent State Üniversitesi arasında sağlanan işbirliği güçlenerek devam etmektedir.Bu işbirliğinin en güzel örneği ise Kıbrıs Ada Kent Üniversitesidir.

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.