"Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer ülkelerinde çifte vatandaşlığı bulunan tüm öğrenciler, fakültemize kayıt yaptırabilir, eğitim dili olarak Türkçe veya İngilizce tercihi bulunmaktadır."

Fakülte Hakkında

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ada Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, 2016-2017 akademik yılında Ergoterapive Rehabilitasyon Lisans Programı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı İngilizce hazırlık sınıfları eğitim-öğretime başladı.Fakülte bu aşamada üniversitenin gelişim politikalarıyla Türkiye’nin ve eğitim sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dallarıyla Kuzey Kıbrıs’ta; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Lisans Programının Amacı
Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.
Tüm yaş gruplarında kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmaktır.
Ergoterapi, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu kuruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.
Mezun Olma Koşulları
Ergoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için 97 ders saati teorik ders, 90 ders saati pratik ders olmak üzere toplam 187 ders saati eğitim-öğretim ile 320 saat staj faaliyetinde bulunulması gerekiyor. Her bir öğrenci, Ergoterapi ve Rehabilitsayon bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır
Staj
Ergoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin; 4. ve 6. yarıyıl sonunda 160’şar saatlik yaz stajı uygulamasını rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı klinik eğitim almaları zorunludur.
Kariyer Olanakları
Türkiye’de ve dünyada yaşlı nüfusunun, endüstriyel ve trafik kazaları oranlarının ve genetik ve travmatik nedenlerle engelli popülasyonunun giderek artması, sosyal aktivite merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezlerine, rehabilitasyon merkezlerine daha çok ihtiyaç duyulması sonucunda mezun olacak öğrenciler için bu alanlarda istihdam olanakları bulunuyor.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Lisans Programının Amacı
Fizyoterapistler insanların yaşam boyu maksimum fonksiyonel yeteneklerini geliştirme, devam ettirme ve düzenleme hizmetlerini sağlayan sağlık ekibinde yer alan kişilerdir. Hekim tarafından tanısı konmuş hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini sağlarlar.Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yaşamın her döneminde, sağlıklı ve hasta kişiler, engelli ve engelsiz kişiler için gerekmektedir.İnsan yaşamının daha aktif, daha bağımsız, daha mutlu olmasını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren geniş kapsamda fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek için fizyoterapist sayısının artırılması gerekiyor. Türkiye ve Kıbrıs’ta çok sayıda fizyoterapist ihtiyacı olması nedeniyle rehabilitatif önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Mezun Olma Koşulları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için; teorik 149 ders saati, pratik 80 ders saati olmak üzere toplam 229 ders saati eğitim-öğretim ile 8 hafta staj faaliyetinde bulunulması gerekiyor. Her bir öğrenci, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olabilmek için asgari 229 AKTS değerinde ders almak zorundadır.
Staj
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri; 4. ve 6. yarıyıl sonunda 4’er haftalık yaz stajı uygulamasını hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde, 7-8. yarıyıllar içerisinde ise hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulamalı olarak 32 saat klinik eğitim almaktadır.
Kariyer Olanakları
Fizyoterapistler, tıbbın birçok alanında, hastanelerde, kliniklerde, kronik ve uzun süreli bakım ve sub akut bakım veren yerlerde, eğitim ve araştırma merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezlerinde, el cerrahi merkezlerinde, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde, özel fizyoterapi merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, Kaplıcalar’da, Kardiyoloji, Romatoloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Plastik ve RekonstrüktifCerrahi, Göğüs-Kalp-Damar cerrahisi, Ortopedi, Travmatoloji, Pediatri Bölümlerinde görev alabilmektedirler.

Hemşirelik Programı

Lisans Programının Amacı
Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini bakım, eğitim, danışmanlık vb yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir.
Sonuç olarak, dünyada çok sayıda hemşire ihtiyacı olması nedeniyle rehabilitatif önlemlerin alınması, uygulanması ve daha ileri seviyelere getirilmesinde nitelikli, profesyonel hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Programdan Mezun Olma Koşulları
Hemşirelik bölümünden mezun olabilmek için;
Teorik: 125 ders saati
Pratik: 108 ders saati
Yaz Stajı: 16 hafta
Toplam: 233 ders saati eğitim-öğretim, 448 saat staj faaliyetinde bulunulması gerekmektedir.
Her bir öğrenci, Hemşirelik bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.
Her bir öğrenci, Ergoterapi ve Rehabilitsayon bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.
Lisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar.
İstihdam Olanakları
Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler, kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.
Staj
Hemşirelik bölümü öğrencileri; 8. Yarıyılda haftalık 4 gün staj uygulamasını hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde klinik eğitim alması planlanmaktadır.
Lisans Programının Akademik Kadrosu
Yard. Doç. Dr. Begüm Çağlar
Yard. Doç. Dr. Asil İşçi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Lisans Programının Amacı
İçerik bekleniyor...
Programdan Mezun Olma Koşulları
İçerik bekleniyor...
İstihdam Olanakları
İçerik bekleniyor...
Staj
İçerik bekleniyor...

Beslenme ve Diyetetik

Lisans Programının Amacı
İçerik bekleniyor...
Programdan Mezun Olma Koşulları
İçerik bekleniyor...
İstihdam Olanakları
İçerik bekleniyor...
Staj
İçerik bekleniyor...

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.