"Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer ülkelerinde çifte vatandaşlığı bulunan tüm öğrenciler, fakültemize kayıt yaptırabilir, eğitim dili olarak Türkçe veya İngilizce tercihi bulunmaktadır."

Fakülte Hakkında

İngilizce Hazırlık Sınıfı
Ada KENT Üniversitesi (UCI) İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencileri eğitim dili İngilizce olan ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarına hazırlamak için tasarlandı. Eylül ayında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan tüm öğrenciler, üniversite birinci sınıftan derslerine başlıyor. İngilizce seviyesi yeterlilik seviyesinin altında olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederek lisans bölümleri için gerekli dil eğitimlerini alıyor. Bu amaca ulaşmak için, okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya ağırlık veren iki dönemlik yoğun bir program yürütülüyor.
Öğrenciler İngilizce seviyelerine göre dört gruba yerleştiriliyor ve bir akademik yıl boyunca haftada 25 ders saati eğitim alıyor. Birinci sınıf öğrencisi olmak için belirli bir seviyede yıllık başarının dışında, yıl sonunda İngilizce Yeterlik Sınavında da başarılı olmak gerekiyor.İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine bireysel çalışma olanakları da sunuyor. Bilgisayar ve görsel-işitsel imkanlarıyla, İnglizce Hazırlık Okulu binasında bulunan Bireysel-Çalışma Merkezi, profesyonellerin sunduğu çeşitli çalışmalarla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bunlara ek olarak, internet üzerinden de hizmetler sunuluyor.
Amaçlar ve Hedefler
● Öğrencilerin dil becerilerinin tamamını etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak ve ingilizce dilbilgisi bilgilerini geliştirmek.
● Öğrencilerin dil becerilerini ve bilgilerini geliştirerek bölümlerdeki tüm çalışmalara aorlanamdan katkı sağlayabilcekler.
● Uluslararası standartlara uygun dil eğitimi vererek, eğitim kalitesini yükseltmek ve dil sınıflarındaki öğrenci sayısını azaltarak eğitiminin en etkin biçimde gerçekleşmesini sağlamak.
Öğrencilere, dil öğrenme sürecinde ihtiyaç duydukları tüm materyalleri, imkanları ve rehberliği sunmak.
● Öğrencilere dil becerilerinin geliştirilmesi için verilecek temel düzey dil eğitiminin yanısıra,orta dil seviyesine gelen öğrencilere kayıtlı oldukları lisans programları ile ilgili başlangıç derslerini sunmak.
İnglizce Hazırlık Okulu’nun Güçlü Yanları

● Akademisyenler ve öğrenciler için yeterli materyal sağlamaktadır.
● Yönetim, öğretmenler ve öğrenciler arasında; saygı ve samimiyete dayalı üçlü bağ kurulmuştur.
● Takım ruhu en üst seviyededir ve böylece; tüm çalışmalar etkili ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir
● Dil becerileri, özellikle derslerdeki ihtiyaca uygun olarak öğretilir ve her biri ayrı ayrı öğretmenler tarafından öğretilir.
● Akademisyenelere ve öğrencilere, ders saatleri dışında ek hizmet sunulmaktadır.
● Okul süresince her öğrencinin ilerlemesi dikkatle takip edilir.
● Öğrenim ortamı rahat, dostça ve sıcaktır.
● Öğrenim süresi: Hazırlık okulunda öğrenim süresi bir yıldır. Komite tarafından belirlenen haftalık ders saati 25’tir ve daha az olamaz. Final sınavına girebilmek için derslerin % 80'ine devam zorunluluğu bulunuyor. Geçerli bahanesi olmayan her öğrencinin devam koşulunu yerine getirmemesi durumunda öğrenci başarısız sayılır.

İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı

Öğrencilerin Ada Kent Üniversitesi İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı’dan, 60 puan geçer not almaları gerekiyor. Ancak, daha önce TOEFL IBT'de en az 68, TOEFL CBT'de 190, TOEFL PBT'de 520 ve IELTS Akademik ’de 5.5 puan alan öğrenciler, yeterlilik sınavından muaf tutulur. Sınav sonuçları iki yıl geçerlidir. Yeterlik sınavını alamayan ya da başaramayan öğrenciler Seviye Tespit-Sınavına katılarak, bu sınavın sonucuna göre, seviyelerine uygun İngilizce Hazırlık Okulu sınıflarına yerleştirilir. Hazırlık programını tamamlayan öğrenciler, yerleştikleri lisans veya lisansüstü eğitim programlarına devam eder.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin not ortalamaları; haftalık, aylık, dönem sonu sınavları, katılım ve portfolyoları üzerinden hesaplanır. Bu ortalama; genel toplam notun % 30'unu oluşturmaktadır. Akademik yılsonunda yapılan final sınavı ise toplam notun % 70'ini oluşturur. Geçme notu 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir. Başarısız olan öğrenciler yaz okuluna devam eder. Yaz okulunda başarısız olan öğrenciler ise yeni akademik yılın başında yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim ücretini ödemeleri şartıyla yeniden eğitim alabilir. Bu tekrar sonucunda; İngilizce Hazırlık Okulunu geçemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Değerlendirme Sistemi

Öğrenciler her seviye kurunda 100 üzerinden derecelendirilir; yüzdelikler aşağıdaki gibidir;
● % 50 Seviye Tamamlama Sınavı
● % 10 Konuşma Sınavı
● % 10 Devam, Ödev ve Sınıf içi katılım
● 15% Quiz
● 5% Okuma Kitaplarının Değerlendirilmesi
●% 10 Portfolyo;

İngilizce Hazırlık Okulu Planı

Giriş
UCI eğitim dili İngilizcedir. Eylül ayında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan tüm öğrenciler, üniversite birinci sınıftan derslerine başlar. İngilizce seviyesi yeterlilik seviyesinin altında olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederler ve böylece lisans bölümleri için gerekli dil eğitimlerini alırlar. Bu amaca ulaşmak için, okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya ağırlık veren iki dönemlik yoğun bir program yürütülür.
Öğrenciler İngilizce seviyelerine göre dört gruba yerleştirilir ve bir akademik yıl boyunca haftada 25 ders saati eğitim alırlar. Birinci sınıf öğrencisi olmak için belirli bir seviyede yıllık başarının dışında, yıl sonunda İngilizce Yeterlik Sınavında da başarılı olmak gereklidir.
İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine bireysel çalışma olanakları da sunmaktadır. Bilgisayar ve görsel-işitsel imkânlarıyla, İHO binasında bulunan Bireysel-Çalışma Merkezi, profesyonellerin sunduğu çeşitli çalışmalarla dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bunlara ek olarak, öğrencilere internet üzerinden hizmetler de sunulmakta ve böylelikle sınıf dışında çeşitli eğitim olanakları sunulmaktadır.
Materyaller
Tüm dersliklerde akıllı tahta ve bireysel çalışmak için dil laboratuvarları vardır.
Öğrenci Sayıları
Her sınıfta ideal sayı olarak belirlenen 18-20 öğrenci vardır.
Katılım
Hazırlık okulunda öğrenim süresi bir yıldır. Komite tarafından belirlenen haftalık ders saati 25’tir ve daha az olamaz. Final sınavına girebilmek için derslerin% 80'ine devam zorunluluğu vardır. Geçerli bahanesi olmayan her öğrencinin devam koşulunu yerine getirmemesi durumunda öğrenci başarısız sayılır.

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.