"Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer ülkelerinde çifte vatandaşlığı bulunan tüm öğrenciler, fakültemize kayıt yaptırabilir, eğitim dili olarak Türkçe veya İngilizce tercihi bulunmaktadır."

Fakülte Hakkında

İçerik bekleniyor...

Diyaliz Önlisans Programı

Lisans Programının Amacı
Diyaliz ön lisans programını tamamlayacak olan öğrenciler nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, el göz koordinasyonu gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, diyaliz teknikeri profesyonelleri olarak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir. KKTC ve TC’de diyaliz teknikerine olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olacağı öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Diyaliz Programı’nın kurulacak olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir.

İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı

Lisans Programının Amacı
Programımız; güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek katma değer meydana getirebilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan programımızdan mezun olacak nitelikli sağlık elemanı ihtiyacına cevap verecektir. İlk ve Acil Yardım Programı; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi durumdaki hasta ve yaralılara güncel ve bilimsel ilk ve acil yardım uygulamalarını yapabilen, gerektiğinde bu hasta ve yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen 5.seviye nitelikli İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) yetiştirmektir.

Fizyoterapi Önlisans Programı

Lisans Programının Amacı
Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nın amacı; çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma,sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir. Fizik Tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektör olduğundan bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artışı rehabilitasyon alanında fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye elemana ihtiyacı da artmıştır. Bu bakış açısıyla günümüzde dünyada fizyoterapi teknikerliği ön lisans programları giderek artmaktadır.Program eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın gereklerine entegre bir şekilde hareket edecektir.

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.