"Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer ülkelerinde çifte vatandaşlığı bulunan tüm öğrenciler, fakültemize kayıt yaptırabilir, eğitim dili olarak Türkçe veya İngilizce tercihi bulunmaktadır."

Fakülte Hakkında

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ada Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2016-2017 akademik yılında İşletme ve Turizm İşletmeciliği Lisans Programlarında İngilizce hazırlık sınıfları eğitim-öğretime başladı. 2017-2018 akademik yılında da Psikoloji Lisans Programı faaliyete geçti. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, üniversitenin gelişim politikalarıyla Türkiye ve eğitim sisteminin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dallarıyla

İşletme Lisans Programı

Lisans Programının Amacı
Günümüz dünyasında her sektörde, her büyüklükteki firma ve kamu kuruluşunda işletmecilik fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikli adaylara ihtiyaç vardır. İşletme Lisans Programı;iş dünyasının ön koşulu olan İngilizce iletişim becerileri yüksek geleceğin liderleri, yöneticileri ve girişimcilerini yetiştirmeyi amaçlıyor.
Mezun Olma Koşulları
İşletme Lisans Programı’ndan mezun olmak için; İşletme İlkeleri, İktisat, Temel Bilgi Teknolojileri,Hukuk, Matematik, Genel Muhasebe, Davranış Bilimleri, Borçlar Hukuku gibi zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersleri tamamlamaları gerekiyor. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler bölümden mezun oluyor. Eğitim süreleri boyunca çeşitli ders içi ve ders dışı etkinliklere katılan öğrenciler, bu etkinliklerde iş dünyasının temsilcileri ile tanışma fırsatı buluyorlar.
Kariyer Olanakları
İşletme Lisans Programı mezunları çeşitli alanlarda ve kurumlarda görev alabilirler. Bankacılık, imalat, turizm, ulaşım, bilgi işlem, eğitim ve sağlık gibi pek çok farklı sektörde, özel şirketlerde ya da kamu kuruluşlarında, denetim ve finansman, pazarlama, satış, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, yönetim danışmanlığı gibi alanlarda çalışabiliyorlar. Ayrıca kendi geliştirdikleri iş fikirlerini hayata geçirip, mesleki hayatlarına girişimci olarak devam ederek iş dünyasında önemli başarılara imza atma fırsatları da bulunuyor.

Turizm İşletmeciliği Programı

Lisans Programının Amacı
Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta hızla gelişen turizm sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli ve kaliteli yönetici adayları yetiştirmek ve sektöre kazandırmaktır. Mezunlar,turizm sektörüne yönetici adayları olarak yetiştirilecektir.
Mezun Olma Koşulları
Turizm İşletmeciliği Programı’ndan mezun olmak için her bir öğrencinin işletme, yiyecek-içecek,seyahat ve konaklama alanlarındaki dersleri başarı ile tamamlayarak en az 120 kredi /240 AKTS alması, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve zorunlu stajı tam ve başarı ile yerine getirmesi gerekiyor.
StajEn az 90 iş günü staj zorunludur.
Kariyer Olanakları
Devlet ve özel sektör turizm işletmelerinde; otel, acente, restoranlarda operasyon,finans,muhasebe, pazarlama,insan kaynakları, halkla ilişkiler birimlerinde yönetici adayı olabilirler.

Psikoloji Lisans Programı

Lisans Programının Amacı
Psikoloji, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin incelendiği bir bilim dalıdır. Bilimsel araştırmaya büyük önem verilen bu bilim dalında elde edilen bilgiler; insanı anlamak,günlük yaşantımızın çeşitli alanlarında karşılaştığımız insana dair olgular ve problemleri kavramak, yaşam kalitemizi artırmak ve karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için kullanılır.
Mezun Olma Koşulları
Psikolojinin çeşitli alt dallarında (Klinik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Nöropsikoloji, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisi gibi) uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, önce temel psikoloji eğitimi alırlar. Her bir öğrencinin mezun olabilmesi için Araştırma Yöntemleri,İstatistik Yöntemleri ve Uygulamaları, İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama,Sosyal Bilimler için Matematik, Antropoloji, Sosyoloji, Biyoloji, Felsefe gibi temel derslerin yanı sıra psikolojinin temel çalışma alanlarının tanıtıldığı Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji,Kişilik Kuramları, Klinik Psikoloji, Psikolojide Ölçüm, Fizyolojik Psikoloji, Psikopatoloji gibi zorunlu dersler ve çeşitli seçmeli dersleri başarı ile tamamlamaları gerekiyor.
Kariyer Olanakları
Psikoloji mezunları gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra psikolojik danışmanlık ve terapi veren çeşitli özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda, hastaneler ve danışma merkezlerinde; çeşitli eğitim kurumlarında ve özel şirket birimlerinde; personel seçimi, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimi, personel ve kamu iletişimi gibi alanlarda çalışabilirler.Reklam, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama, medya, pazar araştırmaları ve benzeri hizmet sektöründeki çeşitli alanlarda görev alabilirler. Kreşler, anaokulları ve okullar, nöroloji ve rehabilitasyon merkezleri, araştırma kurumları ve belirli bakanlıkların idari ve araştırma kadroları (Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Bölümü, Adalet Bakanlığı, vb.) psikoloji mezunlarını çeşitli pozisyonlarda istihdam etmektedir.

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.