"Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer ülkelerinde çifte vatandaşlığı bulunan tüm öğrenciler, fakültemize kayıt yaptırabilir, eğitim dili olarak Türkçe veya İngilizce tercihi bulunmaktadır."

Fakülte Hakkında

Eğitim Fakültesi
Ada Kent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2016-2017 akademik yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programlarında İngilizce Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretime başladı. 2017-2018 akademik yılı itibariyle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı faaliyete geçti. Eğitim Fakültesi, bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Lisans Programının Amacı
Beden eğitimi etkinliklerini topluma sevdiren, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal bütünleşmeyi Fair Play anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan, bireylere beden eğitimi ile ilgili merak edilen konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturan, özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin beden eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım eden,beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştiren, bölüm yönetimi anlayışı ile de birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren ve her yaş grubundaki bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan, çağdaş dünya ile entegre olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Mezun Olma Koşulları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için 132 ders saati teorik, 64 ders saati uygulama olmak üzere toplam 196 ders saati eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulması gerekiyor. Her bir öğrenci, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) değerinde ders almak zorundadır.
Staj
Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin; 6.ve 8. dönemler içerisinde “Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri ile MEB’e bağlı özel ve resmi anaokulu,ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamalı olarak eğitim alması planlanıyor.
Kariyer Olanakları
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile denk okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamda yer alan faaliyetleri organize eden resmi ve özel kuruluşların uygulamalarında görev alabiliyor.

İngilizce Öğretmenliği

Lisans Programının Amacı
İngilizce dil ve öğretmenlik becerileri ve yeterlikleri gelişmiş; dil öğretimi alanında son yaklaşımlar bazında gerekli donanımı edinmiş, dilbilim konularına, İngiliz ve Amerikan Edebiyatı’na hakim, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi bilen öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Mezun Olma Koşulları
İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için; 136 ders saati teorik, 11 ders saati laboratuvar, 19 ders saati uygulama olmak üzere toplam 166 ders saati eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulması ve 2 dönem staj yapılması gerekiyor. Her bir öğrenci, İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olabilmek için asgari 242 AKTS değerinde ders almak zorundadır.
Staj
Öğrencilerin MEB’e bağlı resmi ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlik uygulaması yapmaları zorunludur.
Programdan mezun olanlar her düzeyde, devlet ve özel eğitim kurumları bünyesindeki okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalışabilir, vakıf ve devlet üniversitelerinde İngilizce okutmanı olarak görev alabilirler. Ayrıca, İngilizce öğretimi alanında, müfredat uzmanı,öğretim materyalleri geliştirme uzmanı ve ölçme ve değerlendirme uzmanı olarakçalışabilecekleri gibi tercümanlık, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bankacılık gibi farklı sektörlerde de iş bulabilirler.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Lisans Programının Amacı
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen,karşılaştığı problemlerle hangi yöntemlerle baş edebileceğini bilen psikolojik danışman ve rehber öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanıyor.Öğrenci merkezli eğitim anlayışının bir gereği olarak öğrencilerin doğru bir şekilde tanınmaları, bireyde var olan potansiyellerin doğru bir şekilde tespiti ve bu potansiyel doğrultusunda yönlendirilmeleri için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır.
İhtiyaç çerçevesinde hızlı, kaliteli ve refah koşulları yüksek iş bulma imkanı, Türkiye’nin ve KKTC’nin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki bilimsel birikiminin artırılarak üst seviyelere getirilmesi, çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda teorik ve pratik temelli proje yürütme imkanı, uluslararasıakreditasyon ve akademik işbirlikleri imkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi alanının ihtiyaç duyacağı akademisyen ve meslek profesyonellerinin yetiştirilmesi.
Mezun Olma Koşulları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olabilmek için 152 ders saati teorik, 34 ders saati pratik olmak üzere toplam 186 ders saati doldurulması zorunludur. Her bir öğrenci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olabilmek için asgari 240 AKTS değerinde ders almak zorundadır.
Staj
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 8 dönemden oluşuyor. Öğrencilerin, 3. Dönemde Okullarda Gözlem dersinde haftada 2 saat, 7. dönemde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersinde haftada 4 saat, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde haftada 2 saat, 8. dönemde Kurum Deneyimi dersinde haftada 4 saat olmak üzere toplam 12 saat staj uygulamalarına katılmaları gerekiyor. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için tüm devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ile Kurum Deneyimi dersinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılıyor.
Kariyer Olanakları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, resmi ve özel okullarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda, Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, belediyelere ait aile danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri sahalarında rahatlıkla iş bulabilirler.

Türkçe Öğretmenliği

Lisans Programının Amacı
Türkçe Öğretmenliği Programının ilk ve en büyük amacı, anadili olarak Türkçenin sorumluluk ve şuuruna sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek,Türkçeyi tarihî ve kültürel arkazemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Lisans Programının Amacı
İçerik bekleniyor...
Programdan Mezun Olma Koşulları
İçerik bekleniyor...
İstihdam Olanakları
İçerik bekleniyor...
Staj
İçerik bekleniyor...

Okul Öncesi Öğretmenliği

Lisans Programının Amacı
İçerik bekleniyor...
Programdan Mezun Olma Koşulları
İçerik bekleniyor...
İstihdam Olanakları
İçerik bekleniyor...
Staj
İçerik bekleniyor...

Arapça Öğretmenliği

Lisans Programının Amacı
İçerik bekleniyor...
Programdan Mezun Olma Koşulları
İçerik bekleniyor...
İstihdam Olanakları
İçerik bekleniyor...
Staj
İçerik bekleniyor...

© 2018 Ada KENT Üniversitesi - Tüm Hakları Saklıdır.